Kværnen
Administrative oplysninger

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090304-109

Fredningsnr.
431830

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldsted. Voldstedet udgør den nordlige del af øen Kværnen i Lindelse Nor. Af voldstedet ses to øst-vest forløbende, 1,5-2,5 m dybe voldgrave, der med en indbyrdes afstand af ca 50 m skærer tværs over morænebakkens højeste del. På bakkeryggen imellem dem anes i overfladen svage levn af bygninger eller andre konstruk- tioner. Nord for den nordlige voldgrav er voldstedet for en stor del borteroderet som følge af kysterosion. Det fredede omfatter den samlede morænebakke på øens nordlige del indtil den sydlige overkant af den sydlige voldgrav. Strandbredder og strandeng-forland foran morænehøjningen er ikke omfattet af fredningen. Voldstedet henligger bevokset med græs, urter og indplantede, spredte løv- og nåletræer. Voldstedet må ikke forstyrres ved gravning, beplant- ning eller opsætning af bygninger eller andre faste anlæg.
Undersøgelsehistorie  (3)
2000 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet udgør den nordlige del af øen Kværnen i Lindelse Nor. Af voldstedet ses to øst-vest forløbende, 1,5-2,5 m dybe voldgrave, der med en indbyrdes afstand af ca 50 m skærer tværs over morænebakkens højeste del. På bakkeryggen imellem dem anes i overfladen svage levn af bygninger eller andre konstruktioner. Nord for den nordlige voldgrav er voldstedet for en stor del borteroderet som følge af kysterosion. Det fredede omfatter den samlede morænebakke på øens nordlige del indtil den sydlige overkant af den sydlige voldgrav. Strandbredder og strandeng-forland foran morænehøjningen er ikke omfattet af fredningen. Voldstedet henligger bevokset med græs, urter og indplantede, spredte løv- og nåletræer. Voldstedet må ikke forstyrres ved gravning, beplantning eller opsætning af bygninger eller andre faste anlæg.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (1)
Skaarup,J.
Øhavets middelalderlige borge og voldsteder
2005