Høgholt voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100307-87

Fredningsnr.
051585

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Høgholt voldsted. Voldstedet besår af en ca. 50 x 50 m stor firsidet banke, som i nord ligger ud mod en udtørret dam, men til de øvrige sider omgives af 15 - 20 m brede nu tørre voldgrave med ret stejle sider og flad bund. På banken ligger Højholts nuvæ- rende hovedbygning. Gravenes skråninger og bund er græsklæd- te. Over den søndre grav er en stensat vejdæmning, over den vestre er lagt en lav jorddæmning, og nordligst i den østre grav findes en smal stensat dæmning med sti. Grænsen for det fredede areal følger i nord bankens fod mod engen, og til de øvrige sider voldgravens ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (3)
1970 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet besår af en ca. 50 x 50 m stor firsidet banke, som i nord ligger ud mod en udtørret dam, men til de øvrige sider omgives af 15 - 20 m brede nu tørre voldgrave med ret stejle sider og flad bund. På banken ligger Højholts nuværende hovedbygning. Gravenes skråninger og bund er græsklædte. Over den søndre grav er en stensat vejdæmning, over den vestre er lagt en lav jorddæmning, og nordligst i den østre grav findes en smal stensat dæmning med sti. Grænsen for det fredede areal følger i nord bankens fod mod engen, og til de øvrige sider voldgravens ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

1993 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høgsholt Voldsted. Banke, 50 x 50 m, og voldgrave 15-20 m brede. Mod S en stensat dæmning, der er "udhuset" til bygningerne på banken. Mod N er ingen voldgrav, kun en grøft. Fra Bankens NØ hjørne ned til grøften ses en række sten ned ad skrænten. Jorddæmningen over den Ø voldgrav er temmelig forfalden. Vejdæmningen over voldgrav fortsætter som hjulspor mod V. Bygningerne på borgbanken er meget forfaldne. På borgbankens NØ hjørne står en høj smal sten - markering af det fredede område? Udfra borgbanken mod N stikker 2 ret smalle plastikrår ud. Bevoksning: 1993: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Høgholt Voldsted.

Litteraturhenvisninger  (0)