Gudumlund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120103-21

Fredningsnr.
13148

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Gudumlund, matr.nr. 1a Voldsted og rester af ydervold Voldstedet er af 5-6 m brede grave omgivet af voldbakke. Det er landfast mod syd, dets tværmål er ca. 50 m. Der er rester af ydervold.
Undersøgelsehistorie  (2)
1943 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldsted og rester af ydervold. Voldstedet er af 5-6 m brede grave omgivet af voldbakke. Det er landfast mod syd, dets tværmål er ca. 50 m. Der er rester af ydervold.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Gudumlund. Busk og træbevokset voldsted med vandfyldte grave.

Litteraturhenvisninger  (0)