Gudumlund

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120103-21

Fredningsnr.
13148

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Gudumlund, matr.nr. 1a Voldsted og rester af ydervold Voldstedet er af 5-6 m brede grave omgivet af voldbakke. Det er landfast mod syd, dets tværmål er ca. 50 m. Der er rester af ydervold.
Undersøgelsehistorie

1943 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldsted og rester af ydervold. Voldstedet er af 5-6 m brede grave omgivet af voldbakke. Det er landfast mod syd, dets tværmål er ca. 50 m. Der er rester af ydervold.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Gudumlund. Busk og træbevokset voldsted med vandfyldte grave.