Mejlgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140107-175

Fredningsnr.
191737

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Mejlgård voldsted. Voldstedet består af en lav, flad borgbanke, hvis topflade hæver sig ca. 1,5 m over vandsprjlet i de omgivende vandfyldte grave. Banken måler ca. 70 x 50 m med størst udstrækning i nord-syd. Bredden af de omgivende grave er i nord ca. 20 m, i øst ca. 15 - 20 m og i syd ca. 12 m. Den vestre grav udvider sig til en lille sø, der er indtil 50 m bred. I det nordvestlige hjørne af voldgravene er en cementstøbt sluse. På borgbanken ligger den i henhold til bygningsfredningsloven i kl. B fredede hovedbygning. Over den søndre grav, hvis sydside er sat med kampesten, fører en 5 m bred muret bro. Fredningsgrænsen forløber langs overkanten af voldgravenes øvre ydre kant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er dog tilladt at anvende voldstedet som have i samme omfang som hidtil. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske med rigsantikvarens samtykke
Undersøgelsehistorie  (3)
1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en lav, flad borgbanke, hvis topflade hæver sig ca. 1,5 m over vandsprjlet i de omgivende vandfyldte grave. Banken måler ca. 70 x 50 m med størst udstrækning i nord-syd. Bredden af de omgivende grave er i nord ca. 20 m, i øst ca. 15 - 20 m og i syd ca. 12 m. Den vestre grav udvider sig til en lille sø, der er indtil 50 m bred. I det nordvestlige hjørne af voldgravene er en cementstøbt sluse. På borgbanken ligger den i henhold til bygningsfredningsloven i kl. B fredede hovedbygning. Over den søndre grav, hvis sydside er sat med kampesten, fører en 5 m bred muret bro. Fredningsgrænsen forløber langs overkanten af voldgravenes øvre ydre kant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er dog tilladt at anvende voldstedet som have i samme omfang som hidtil. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske med rigsantikvarens samtykke.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Bevoksning (andet): Bygninger. ** Seværdighedsforklaring ** P.g.a. slottet.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Høj vandstand i voldgravene. Fin, velplejet have på banken.

Litteraturhenvisninger  (0)