Katholm voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140214-107

Fredningsnr.
21197

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Katholm voldsted. Voldstedet består af en uregelmæssig firesidet borgholm, der i øst-vest må- ler ca. 82 m og i nord-syd ca. 63 m. Borgholmen er omgivet af vandfyldte grave, der i syd, vest og nord er henholdsvis 40 m, 20 m og 25 m brede. Den østre voldgrav udvider sig til en lille sø, der er ca. 70 m bred. Langs den østre bred går en ca. 90 m lang og ca. 8 m bred dæmning. Over den sydlige voldgrav fører en muret bro og over den nordre grav en let jernbro. På borg- holmen ligger den i henhold til bygningsfredningsloven i kl. A fredede ho- vedbygning. Gravenes lave kanter er delvis stensatte. Det fredede areal måler i øst-vest ca. 180 m og i nord-syd ca. 130 m. Grænsen for det fredede areal går langs voldgravenes øvre ydre kant, i øst dog langs yderfoden af dæmningen, hvor denne findes. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske i samråd med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (2)
1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en uregelmæssig firesidet borgholm, der i øst-vest måler ca. 82 m og i nord-syd ca. 63 m. Borgholmen er omgivet af vandfyldte grave, der i syd, vest og nord er henholdsvis 40 m, 20 m og 25 m brede. Den østre voldgrav udvider sig til en lille sø, der er ca. 70 m bred. Langs den østre bred går en ca. 90 m lang og ca. 8 m bred dæmning. Over den sydlige voldgrav fører en muret bro og over den nordre grav en let jernbro. På borgholmen ligger den i henhold til bygningsfredningsloven i kl. A fredede hovedbygning. Gravenes lave kanter er delvis stensatte. Det fredede areal måler i øst-vest ca. 180 m og i nord-syd ca. 130 m. Grænsen for det fredede areal går langs voldgravenes øvre ydre kant, i øst dog langs yderfoden af dæmningen, hvor denne findes. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske i samråd med rigsantikvaren.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Flot og velplejet voldsted. En del grøde i voldgraven mod syd. Lidt sivbevoksning mm. i voldgraven mod vest.

Litteraturhenvisninger  (0)