Stenalts voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140805-27

Fredningsnr.
19151

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Runesten, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
STENALTS VOLDSTED Stenalts lave borgholm er af uregelmæssig form med størst ud- strækning i nord-syd, hvor den måler indtil 130 m, mens den i øst-vest måler indtil 100 m. Borgholmen er omgivet af vandfyld- te grave, der i nord og syd er ca. 15 m brede, i øst indtil 50 m og i vest udvider sig til en sø. På borgholmen ligger den i hen- hold til bygningsfredningsloven i kl.B fredede hovedbygning; i- øvrigt er borgholmen og en del af have og parkanlægget om gården bevokset med træer. I den nordlige del af den østre grav er en lav holm. Over den nordre og den søndre grav er træbroer, og i nordvest fører en lav dæmning over graven. Fredningsgrænsen forløber langs gravenes ydre overkant, i vest dog efter en nord-sydgående linje 10 m vest for borgholmens vest- lige pynt. Det fredede areal måler i øst-vest og nord-syd ca. 150 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er dog tilladt at anvende det som have og park i samme omfang som hidtil. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske efter aftale med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (5)
1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Stenalts lave borgholm er af uregelmæssig form med størst udstrækning i nord-syd, hvor den måler indtil 130 m, mens den i øst-vest måler indtil 100 m. Borgholmen er omgivet af vandfyldte grave, der i nord og syd er ca. 15 m brede, i øst indtil 50 m og i vest udvider sig til en sø. På borgholmen ligger den i henhold til bygningsfredningsloven i kl.B fredede hovedbygning; iøvrigt er borgholmen og en del af have og parkanlægget om gården bevokset med træer. I den nordlige del af den østre grav er en lav holm. Over den nordre og den søndre grav er træbroer, og i nordvest fører en lav dæmning over graven. Fredningsgrænsen forløber langs gravenes ydre overkant, i vest dog efter en nord-sydgående linje 10 m vest for borgholmens vestlige pynt. Det fredede areal måler i øst-vest og nord-syd ca. 150 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er dog tilladt at anvende det som have og park i samme omfang som hidtil. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske efter aftale med rigsantikvaren.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenalt voldsted forefundet som beskrevet i fredningstekst. Vedr. adgang: Ikke offentlig adgang til selve fortidsmindet, som dog ligger umiddelnart op ad offentlig vej og er synligt herfra. Bevoksning: 1988: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Flot og velplejet voldsted med vandfyldte grave.

2015 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
”Asser Stufs søn rejste denne sten efter sin søn Broder.” Dateres vikingetid. Højde 60 cm, bredde 34 cm. Omtalt 1623 som værende placeret i lokal park, senere i 1600-tallet anvendt som byggesten. Udtaget fra stensat rende i 1913 og rejst på gården Christianslund, hvor den endnu står på en plint. Hele indskriften kan tydes. Bevaringstilstand: Jævn Tilstandsvurdering 2015.

2015 Registreringsprojekt/runesten
Kulturstyrelsen
Stenalt-stenen (fragment) (1915:1) / I anlægget foran hovedbygning på Stenalt.

Litteraturhenvisninger  (0)