Løvenholm voldsted

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141004-71

Fredningsnr.
201621

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

LØVENHOLM VOLDSTED Voldstedet består af en firsidet borgholm, der hæver sig ca. 2 m over vandspejlet i de omgivende grave. Borgholmen måler i øst-vest ca. 60 m og i nord-syd ca. 73 m. Voldgravene er fra 19 til 29 m brede med ca. 2 m høje udvendige skråninger. På borg- holmen ligger den i henhold til bygningsfredningsloven i kl. A fredede hovedbygning, og borgholmen er iøvrigt udlagt til have og gårdsplads. Over den nordre grav fører en 5,50 m bred muret vejdæmning. Fredningsgrænsen forløber langs gravenes udvendige øvre kant, og det fredede areal måler i øst-vest ca. 110 m og i nord-syd ca. 125 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er dog tilladt at anvende det som have i samme omfang som hidtil. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vand- standen må kun ske med rigsantikvarens samtykke. 3/2-1972: Kunwalds notat vedr. evt ombytning af verdens hjørnerne, (vedlagt dekl.).
Undersøgelsehistorie

1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en firsidet borgholm, der hæver sig ca. 2 m over vandspejlet i de omgivende grave. Borgholmen måler i øst-vest ca. 60 m og i nord-syd ca. 73 m. Voldgravene er fra 19 til 29 m brede med ca. 2 m høje udvendige skråninger. På borgholmen ligger den i henhold til bygningsfredningsloven i kl. A fredede hovedbygning, og borgholmen er iøvrigt udlagt til have og gårdsplads. Over den nordre grav fører en 5,50 m bred muret vejdæmning. Fredningsgrænsen forløber langs gravenes udvendige øvre kant, og det fredede areal måler i øst-vest ca. 110 m og i nord-syd ca. 125 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er dog tilladt at anvende det som have i samme omfang som hidtil. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske med rigsantikvarens samtykke.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Løvenholm voldsted forefundet som beskrevet. Adgang ikke til selve voldstedet men gode muligheder for at bese det fra offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdigt for det overordentlig smukke bygnings- og parkmiljø. Bevoksning: 1988: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fint og velplejet voldsted. Høj vandstand i gravene.