Nielstrup voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141020-64

Fredningsnr.
201622

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Nielstrup voldsted. Voldstedet består af en af eng omgivet rund ca. 1,5 m høj borgbanke, ca. 35 m i diameter ved foden, samt et forværk bestående af en naturlig land- tunge øst for borgbanken. Afstanden mellem borgbankens fod og landtungens afskårne spids er 18 m. I nordsiden af landtungen er en 30 m lang og indtil 3 m dyb, nu tør grav. Voldstedet ligger hen i græs. Grænsen for det fredede areal, der i nord-syd måler 70 m og i øst-vest 120 m, følger foden af banken og af landtungen samt den østre side af graven, hvor denne findes. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (3)
1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en af eng omgivet rund ca. 1,5 m høj borgbanke, ca. 35 m i diameter ved foden, samt et forværk bestående af en naturlig landtunge øst for borgbanken. Afstanden mellem borgbankens fod og landtungens afskårne spids er 18 m. I nordsiden af landtungen er en 30 m lang og indtil 3 m dyb, nu tør grav. Voldstedet ligger hen i græs. Grænsen for det fredede areal, der i nord-syd måler 70 m og i øst-vest 120 m, følger foden af banken og af landtungen samt den østre side af graven, hvor denne findes. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Nielstrup Voldsted. Forefundet som beskrevet, idet det dog tilføjes, at der mellem landtungens spids og borgbanken ses to lave, N/S-orienterede højninger, ca. 5 m. brede og 20-25 m. lange, liggende i forlængelse af hinanden men med en indbyrdes afstand af 8-10 m.; og at den i fredningsteksten beskrevne grav i landtungens N-side forløber ca. N/S. I landtungens N-side (nær NV-hjørnet) ses en ældre kreaturskade, der ikke er tilgroet. I bruddet sås kulturlevn i form af små teglstykker samt trækul. ** Seværdighedsforklaring ** Overordentlig smukt beliggende i ådalsmiljø mellem græsklædte skråninger, men desværre vanskeligt tilgængeligt for publikum. Bevoksning: 1988: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Kraturskaden er groet til igen. Fint lille voldsted. Græsklædt. Vanskeligt tilgængeligt.

Litteraturhenvisninger  (0)