Vestermarie-stenen 1
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-118

Fredningsnr.
523443

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Runesten, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Fredningstekst
Umatrikuleret kirkegårdsareal, Vestermarie kirke. Vestermarie-stenen 1. Blå og rød sandsten. Højde ca. 167 cm. bredde ca. 86 cm, tykkelse ca. 11 cm. Runeindskrift, der i oversættelse lyder: "NN, Broder (og) ... rejste dette kuml efter ... og efter deres broder (Eskil). Gud hj(ælpe deres sjæle)". Stenen står i det VNV-lige hjørne af kirkegården. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller æn- dres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (8)
1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Kirkens Vaabenhus findes to Runesten og paa Kirkegaarden staar en Runesten, som nylig fandtes oppe i Lyngen. Disse Sten ville blive beskrevne i L. Petersens Værk om de bornholmske Runesten. Om selve Kirken kan henvises til det ny udkomne Værk: "De bornholmske Kirker."

1982 Tinglysning
Journal nr.: F53-1900
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Blå og rød sandsten. Højde ca. 167 cm. bredde ca. 86 cm, tykkelse ca. 11 cm. Runeindskrift, der i oversættelse lyder: "NN, Broder (og) ... rejste dette kuml efter ... og efter deres broder (Eskil). Gud hj(ælpe deres sjæle)". Stenen står i det VNV-lige hjørne af kirkegården. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller æn- dres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.

1982 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 4591/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4591/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runesten. Vestermarie stenen 1. Blå og rød sandsten. Ca. 1,7 m høj, ca. 0,85 m bred, 11 cm bred. Del af N hjørne afspaltet men igen påsat med cement. Hul på S del udfyldt med cement. Støttes bagtil af muret sokkel. Stenen står næst yderst mod N i en N/S række af 4 runesten.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2015 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
”NN, broder (og) … rejste dette kuml efter … og efter deres broder (Eskil). Gud h(jælpe deres sjæle).” Dateres sen vikingetid/tidlig middelalder. Højde 167 cm, bredde 85 cm. Omtalt primo 1800-tallet i anvendelse som trappesten i lokalt hus, senere rejst i kirkens våbenhus sammen med Vestermarie-stenen 2. Indgår nu i et dedikeret runestensanlæg. Bevaringstilstand: Jævn Tilstandsvurdering 2015.

2021 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)