Gammelkol
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160105-253

Fredningsnr.
251127

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldanlæg kaldet "Gammelkol". Anlægget er næsten rektangulært og ligger på toppen af en naturlig bakke. Det måler ca. 75 m i nord-syd, ca. 20 m i sydenden og ca. 22 m mod nord. En ca. 0,50-0,75 m. høj stenfyldt vold omgiver hele arealet. Volden er højere udvendig end indvendig; udvendig mod vest måler den indtil 3 m. Midt for vol- dens sydside findes en 3 x 3 m bred udbygning af volden med flad overflade i niveau med voldens krone. Indenfor volden ca. 5 m fra nordenden, en jord- høj ca. 1 m høj og 10 x 10 m bred med affladet top, hvori der i nyere tid er gravet et hul. Den sydlige ende af voldanlægget ligger 1,50-2 m lavere end den nordlige. I østvolden ud for højen er en mindre gennemgravning. Voldanlægget ligger i en lille skov, og i udkanten af bevoksningen, 2-3 m fra østvoldens fod, omtrent ved voldstedets midte er et GI målepunkt i jord- overfladen (706-06-808). Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller på nogen anden måde beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten eller affald.
Undersøgelsehistorie  (4)
1969 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Anlægget er næsten rektangulært og ligger på toppen af en naturlig bakke. Det måler ca. 75 m i nord-syd, ca. 20 m i sydenden og ca. 22 m mod nord. En ca. 0,50-0,75 m. høj stenfyldt vold omgiver hele arealet. Volden er højere udvendig end indvendig; udvendig mod vest måler den indtil 3 m. Midt for voldens sydside findes en 3 x 3 m bred udbygning af volden med flad overflade i niveau med voldens krone. Indenfor volden ca. 5 m fra nordenden, en jordhøj ca. 1 m høj og 10 x 10 m bred med affladet top, hvori der i nyere tid er gravet et hul. Den sydlige ende af voldanlægget ligger 1,50-2 m lavere end den nordlige. I østvolden ud for højen er en mindre gennemgravning. Voldanlægget ligger i en lille skov, og i udkanten af bevoksningen, 2-3 m fra østvoldens fod, omtrent ved voldstedets midte er et GI målepunkt i jordoverfladen (706-06-808). Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller på nogen anden måde beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten eller affald.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
voldanlæg, "Gammelkol". Udseende og mål som beskrevet. Nogle lidt ejendommelige trådhegninger på selve anlægget. En ubetydelig, gl. udsigtsbænk lige syd for anlægget. ** Seværdighedsforklaring ** Fortismndet i sig selv er jo noget ubestemmelig, men udsigten ned over julsø er overdådig og der er offentlig adgang (ret lang gåtur fra busholdeplads). Bevoksning: 1988: Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Voldsted. Bevokset med bøgetræer. Sparsomt græsdække. På jordhøjen ligger mange nedfaldne grene.

Litteraturhenvisninger  (0)