Olsbjerg voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
170107-31

Fredningsnr.
31138

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Klakring by, matr.nr.36c: voldsted i skel til matr.nr.36b af Klakring by. VOLDSTEDET OLSBJERG Voldstedet består af en naturlig, skovbevokset banke, der mod vest, syd og øst er omgivet af en tør voldgrav, medens den mod nord begrænses af en naturlig skrænt. Voldstedets form og ud- strækning fremgår af vedføjede opmåling, hvorpå grænsen for det fredede areal findes angivet. Det fredede areal måler i nordvest- sydøst 77 m og i sydvest-nordøst 77 m. Fredningsgrænsen forløber i en afstand af ca. 25 m fra topfladens rand, dog i nord i en afstand af indtil 40 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved pløjning, gravning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald.
Undersøgelsehistorie  (5)
1967 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en naturlig, skovbevokset banke, der mod vest, syd og øst er omgivet af en tør voldgrav, medens den mod nord begrænses af en naturlig skrænt. Voldstedets form og udstrækning fremgår af vedføjede opmåling, hvorpå grænsen for det fredede areal findes angivet. Det fredede areal måler i nordvestsydøst 77 m og i sydvest-nordøst 77 m. Fredningsgrænsen forløber i en afstand af ca. 25 m fra topfladens rand, dog i nord i en afstand af indtil 40 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved pløjning, gravning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald.

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Olsbjerg voldsted (som fritekst). Tilføjelse: Bankens topflade er ca. 30 m i diameter, forholdsvis rundt omrids og noget ujævn flade. Sti over bankens vestlige top og rundt langs toppens side mod nordøst og øst. I det nordøstlige hjørne af banken er gravet et hul, ca. 2 x 1,5 m, knap 1 m dybt. Ikke tilgroet, men kan være en del år gammelt. I hullet planker og rafter efter hulebyggeri (?). Bevokset med løvtræer, mest bøg, et egetræ, et fyrretræ, løvkrat og græs. I bøgeskov. Bevoksning: 1997: Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Der står mange løvtræer (ældre og yngre) på banken.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)