Husvold
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170704-154

Fredningsnr.
351118

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Husvold. Voldstedet består af en lav, tilnærmelsesvis firsidet naturlig banke, ca. 80 x 50 m stor, orienteret NNØ-SSV, der i nordøst og øst ligger ud mod et engdrag, der tidligere har været sumpet, medens det i sydvest og vest om- gives af en 10-15 m brd grav, der nu stort set er tør. langs bankens vest- kant er der spor af en kronvold. Banken er beplantet med eg og en rand af andre løvtræer. Graven er uden beplantning. Voldstedet ligger i den østre udkant af Sønderskoven, skovafd. 113. Fredningen afgrænses i øst og nord af engdraget (skovgrænsen) og i syd og vest af gravens ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved pløjning, gravning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald. Ændring i beplantningen må kun finde sted efter aftale med Nationalmuseet.
Undersøgelsehistorie  (3)
1956 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en lav, tilnærmelsesvis firsidet naturlig banke, ca. 80 x 50 m stor, orienteret NNØ-SSV, der i nordøst og øst ligger ud mod et engdrag, der tidligere har været sumpet, medens det i sydvest og vest omgives af en 10-15 m brd grav, der nu stort set er tør. langs bankens vestkant er der spor af en kronvold. Banken er beplantet med eg og en rand af andre løvtræer. Graven er uden beplantning. Voldstedet ligger i den østre udkant af Sønderskoven, skovafd. 113. Fredningen afgrænses i øst og nord af engdraget (skovgrænsen) og i syd og vest af gravens ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved pløjning, gravning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald. Ændring i beplantningen må kun finde sted efter aftale med Nationalmuseet.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldsted. Som beskrevet. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)