Hastrup voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170813-299

Fredningsnr.
280832

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldsted af Hastrup Hovedgård. Voldstedet består af en ca. 120 x 160 m stor flad banke af uregelmæssig form, i øst afgrænset af Skjern Å, til de øvrige sider af en 10-15 m bred nu til- sandet og tilgroet grav. På voldstedets sydlige del ligger en skovfogedbolig, den nordlige del henligger i skov. Voldstedet skæres i vest af vejen Tyregod- Krusborg, der løber på en dæmning over voldgraven. Voldstedet ligger i skov- afd. 223 og 224 umiddelbart nord for det sted, hvor åen forlader Hastrup sø. Fredningsgrænsen sættes i øst til Skjens's bred, ved de øvrige sider til gravens ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller på nogen måde beska- diges ved pløjning, gravning eller henkastning af jord, sten og affald. Ny bebyggelse må kun finde sted med Nationalmuseets tilladelse. Havebruget på bankens sydlige del og den forstmæssige drift på den nordlige del kan fort- sætte.
Undersøgelsehistorie  (3)
1956 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en ca. 120 x 160 m stor flad banke af uregelmæssig form, i øst afgrænset af Skjern Å, til de øvrige sider af en 10-15 m bred nu tilsandet og tilgroet grav. På voldstedets sydlige del ligger en skovfogedbolig, den nordlige del henligger i skov. Voldstedet skæres i vest af vejen Tyregod Krusborg, der løber på en dæmning over voldgraven. Voldstedet ligger i skovafd. 223 og 224 umiddelbart nord for det sted, hvor åen forlader Hastrup sø. Fredningsgrænsen sættes i øst til Skjens's bred, ved de øvrige sider til gravens ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved pløjning, gravning eller henkastning af jord, sten og affald. Ny bebyggelse må kun finde sted med Nationalmuseets tilladelse. Havebruget på bankens sydlige del og den forstmæssige drift på den nordlige del kan fortsætte.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)