Fruerlund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Varde

Sted- og lokalitetsnr.
190803-207

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vandmølle, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (4)
1977 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F54/289
Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning

1977 Museal besigtigelse
Journal nr.: 11113
Museet for Varde By og Omegn
Ved oprensning af Gunderup Bæk ved Fruerlund fandtes adskillige stykker tømmer siddende i bækkens sider og bund. Fundet tolkedes som rester af et mølleanlæg med stemmeværk af ukendt alder.

1977 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Journal nr.: 11113
Museet for Varde By og Omegn

1994 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 80/94
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

Litteraturhenvisninger  (0)