Fruerlund

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Varde

Sted- og lokalitetsnr.
190803-207

Anlæg og datering

Vandmølle, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Undersøgelsehistorie

1977 Diverse sagsbehandling
Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning

1977 Museal besigtigelse
Museet for Varde By og Omegn
Ved oprensning af Gunderup Bæk ved Fruerlund fandtes adskillige stykker tømmer siddende i bækkens sider og bund. Fundet tolkedes som rester af et mølleanlæg med stemmeværk af ukendt alder.

1977 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Museet for Varde By og Omegn

1994 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance