Estvadgård Voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
180202-108

Fredningsnr.
190680

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Dekl. noteret: 15/6 1972. Estvadgård voldsted. Voldstedet består af en firesidet borgbanke, der i nord måler ca. 105 m, i øst ca. 120 m, i syd ca. 80 m og i vest ca. 90 m. Borgbanken er omgivet af nu tørre grave mod nord, vest og syd. Den nordre grav er ca. 20-22 m bred og indtil 2,5 m dyb. I dens bund løber en lille grøft. Den vestre grav er ca. 20 m bred og indtil ca. 2 m dyb, og den søndre grav er ca. 11-15 m bred og indtil 2 m dyb, og i dens bund løber en lille grøft. Af den søndre grav er kun bevaret svage spor på grund af afvandingskanalen, der er anlagt her. Voldstedet er løvtræsbevokset og anvendes som have. Grænsen for det fredede areal går i nord, vest og syd langs den ydre over- kant af de omgivende grave, medens den i øst forløber langs vestsiden af af- vandingskanalen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Arealet kan anvendes som have i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (2)
1972 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en firesidet borgbanke, der i nord måler ca. 105 m, i øst ca. 120 m, i syd ca. 80 m og i vest ca. 90 m. Borgbanken er omgivet af nu tørre grave mod nord, vest og syd. Den nordre grav er ca. 20-22 m bred og indtil 2,5 m dyb. I dens bund løber en lille grøft. Den vestre grav er ca. 20 m bred og indtil ca. 2 m dyb, og den søndre grav er ca. 11-15 m bred og indtil 2 m dyb, og i dens bund løber en lille grøft. Af den søndre grav er kun bevaret svage spor på grund af afvandingskanalen, der er anlagt her. Voldstedet er løvtræsbevokset og anvendes som have. Grænsen for det fredede areal går i nord, vest og syd langs den ydre overkant af de omgivende grave, medens den i øst forløber langs vestsiden af afvandingskanalen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Arealet kan anvendes som have i samme omfang som hidtil.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stort, noget udvisket voldsted i have ved Estvadgård. Græsklædt på midten og træbevokset til siderne. Alm havedrift, fortrinsvis græsplæne.

Litteraturhenvisninger  (0)