Trælborg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Lemvig

Sted- og lokalitetsnr.
180704-316

Fredningsnr.
1903137

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Trælborg. Voldstedet består af en uregelmæssig, ca. 33 fod høj banke med jævn overfla- de. På østsiden har det et temmelig stejlt affald ud mod det underliggende dalstrøg. På den sydlige side begrænses banken af en dyb kløft, der fortsæt- tes i en kunstig grav langs vestsiden over til den mindre kløft på den nord- lige side. En smal vej, dækket i vest af en vold, fører nordfra ind på borg- pladsen. Ejeren forbeholder sig eventuelt at benytte borgpladsen til opførelse af en bygning, dog således at kun bankens overflade berøres heraf, uden at for- holdene ellers forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (3)
1910 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en uregelmæssig, ca. 33 fod høj banke med jævn overflade. På østsiden har det et temmelig stejlt affald ud mod det underliggende dalstrøg. På den sydlige side begrænses banken af en dyb kløft, der fortsættes i en kunstig grav langs vestsiden over til den mindre kløft på den nordlige side. En smal vej, dækket i vest af en vold, fører nordfra ind på borgpladsen. Ejeren forbeholder sig eventuelt at benytte borgpladsen til opførelse af en bygning, dog således at kun bankens overflade berøres heraf, uden at forholdene ellers forstyrres.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)