Knudsbøl Voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
190105-10

Fredningsnr.
330817

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 - 1660 e.Kr.)

Fredningstekst
Knudsbøl voldsted. Voldstedet består af en ca. 70 m lang og ca. 50 m bred borgbanke, der hæver sig indtil 2,50 m over de omgivende nu tørre graves bund. Gravene er delvis naturlige sænkninger omgivet af højere land undtagen i nordvest og sydøst. Voldstedet er dyrket. Det fredede areal måler i nordvest-sydøst ca. 135 m og i sydvest-nordøst ca. 125 m. Voldstedets form og udstrækning samt grænserne for det fredede areal er angivet på vedlagte opmåling. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten eller affald eller på nogen anden måde forstyrres. Arealet må dyrkes i samme omfang som hidtil, det er dog ikke tilladt at anvende jordbundsløsnere eller foretage nogen anden form for dyb jordbearbejdning.
Undersøgelsehistorie  (3)
1970 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en ca. 70 m lang og ca. 50 m bred borgbanke, der hæver sig indtil 2,50 m over de omgivende nu tørre graves bund. Gravene er delvis naturlige sænkninger omgivet af højere land undtagen i nordvest og sydøst. Voldstedet er dyrket. Det fredede areal måler i nordvest-sydøst ca. 135 m og i sydvest-nordøst ca. 125 m. Voldstedets form og udstrækning samt grænserne for det fredede areal er angivet på vedlagte opmåling. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten eller affald eller på nogen anden måde forstyrres. Arealet må dyrkes i samme omfang som hidtil, det er dog ikke tilladt at anvende jordbundsløsnere eller foretage nogen anden form for dyb jordbearbejdning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)