Maglebjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040507-62

Fredningsnr.
382533

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj med rest af randstenskæde og storstenkammer. Den Diffuse høj måler 21 x 12 x 1 m. På højens sider ses 17 sten fra en rektangulær randstenskæde, hvis ydre mål er 18 x 6 m. To sten i sydvestlige og to i nordøstlige langside står på oprindelig plads med deres mest plane side bortvendt fra højen. Nær højtoppen ses de øvre dele af en bæresten, som er orienteret vinkelret på højens længdeakse.
Undersøgelsehistorie  (9)
1944 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: 2004:114
Næstved Museum

2004 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-0929
KUAS, Fortidsminder

2004 Museal prøvegravning
Journal nr.: 2004:114a
Næstved Museum
I forbindelse med byggemodning af et ca. 45 ha stort boligområde fandtes i en remise på åben mark en langdyssetomt. Langdyssen er ca. 10-12 x 5 m og bevaret i 0,7-0,8 meters højde. Flere randsten og rester af 1 (2?) dyssekamre bevaret.

2004 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: 2004:114A
Næstved Museum

2005 Museal besigtigelse
Journal nr.: KUAS 203-2111-0929
Kulturstyrelsen
Langdysse. De fleste af anlæggets større sten bærer mærker efter kløvning med mejsel og synes bragt bort fra deres oprindelige placering. Nær højtoppen ses knust flint og en del nævestore sten.

2006 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2009 Museal rekognoscering
Museerne.dk
Fortidsmindet bør plejes. Andet: opsat stige og palle på væltet træ midt på fortidsmindet.

2009 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 2004:114
Næstved Museum
Via Næstvedegnens Arkiv har museet været i kontakt med E. Kubert, der som karl på "Højbo" i 1944 var med til at nedgrave en mulig randsten fra langdyssen, som lå i vejen for markarbejde ca. 10-15 meter SV for langdyssen. Stenen var ca. 1,5 m i diameter. Stenen blev gravet ned i råjorden, da der p.g.a. krigen ikke kunne skaffes sprængstof.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Langhøj, megalit. Orienteret NV-SØ 18 m lang, 13 m bred NØ-SV. 5,5 m mellem randsten. 110 cm høj set fra SV, 70 cm høj set fra NØ. Randsten op 60 cm høje. Randsten: NV 2 begge udvæltede, SV 6 heraf 2 udvæltede og næsten alle med kilemærker, NØ 4 heraf 2 udvæltede.

Litteraturhenvisninger  (0)