Grønne Hummelshøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110111-22

Fredningsnr.
140414

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Vindmølle, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 27/10 1891. Gdr. Jens Christian Christiansen Afmærkn.: MS. 1892 Høj, "Grønne Hummelshøj", 13,5 x 1,7 (over S-fod) - 2,9 (over N-fod) m. Top flad. 4 m vidt brud i vestsiden, flere sænkninger mod N-NØ. Græsklædt i ager. MS på top. NM I: Flagstang på top.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Grönne Hummelshöi; en stor Høi paa hvilken har ligget en Mølle, som var til Gaardens Brug alene. Dens Maal kan ikke bestemmes.

1891 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Höj, 13.5 i Tværm., 1.7 h. fra S., 2.9 h. fra N. Top flad, 4 m. i [tegning]. I Østside [[Vestside]] 4 m. vidt Brud, naar Bund. Fodmod N og Ø udslæbt ved Anlæg af Kartoffelkuler. Alle Beskadigelser tilgroede. Græsgroet i Ager. MS paa Top. Fredl. af Grdr. J. Chr. Christensen. Thingl. 27/10 1891. - E. 1877: 'Grönne Hummelshöj', stor; herpaa har ligget Mölle.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Grønne Hummelshøj", 13,5 x 1,7 (over S-Fod) - 2,9 (over N-Fod). Top flad. 4 m vidt Brud i V-Siden, flere Sænkninger mod N-NØ. Græsklædt i Ager. Flagstang paa Top. MS paa Top. FM 1891 MS.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidl. beskr. Herudover et større, gammelt brud nederst på siden i NV, antagelig af samme alder som de øvrige. Ved besigtigelsen var østsiden netop ryddet for krat. Gammel cementstander fra flagstang på toppen. Cementstanderen stammer fra den forrige ejer. Mål: 2,5x14x14 m.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i afgræsset mark. Stander fra flagstang stadig ved siden af fredningssten.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i udyrket areal, græsgroet op til have. Østsiden til dels groet til i krat. Omtrent på toppen ses en fredningssten og lige ved siden af den, soklen til en flagstang med topflade i niveau med højoverfladen.

Litteraturhenvisninger  (0)