Snekkehøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030504-93

Fredningsnr.
281715

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1860 - 1869 e.Kr.)
Fredningstekst

Mindesten. Natursten, 1,35 m høj og 1,00 x 0,30 m i grundflade. Opstillet på fire, lidt mindre sten og støttet af endnu en sten. På siden, som vender mod syd, er indhugget: Øverst: Ordet KULTUR - skrevet i runer Herunder:1866 AK AK står for August Kruse, som var godsforvalter på Brattingsborg fra ca. 1850 til sin død i 1881. Runerne på stenen danner ordet KULTUR. Stenen blev sat op i 1866 i forbindelse med, at Nordby Hede blev tilplantet (kultiveret).
Undersøgelsehistorie

2004 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Mindesten, sat i forbindelse med, at Nordby Hede blev tilplantet.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum


Billeder

Oversigtsfoto set fra SV
Oversigtsfoto set fra N
Oversigtsfoto set fra SØ
Oversigtsfoto set fra S
Oversigtsfoto set fra S
Oversigtsfoto set fra V
Oversigtsfoto set fra V
Foto, oversigt