Hegedal
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140103-46

Fredningsnr.
191744

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj (antagelig megalitisk), 1,7 x 67 x 22 m, orienteret Ø/V. 2-3 randsten i S. I toppen 2 nedgravninger; den vestlige 20 x 10 m, den østlige 5 x 5 m, formentlig efter fjernede kamre. I den vestlige nedgravning en del sten.
Undersøgelsehistorie  (3)
1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1986 JGB: Revleagtig højning orienteret Ø/V, beliggende ca. 100 m Ø for 1917:16. I N ligger højningen ned mod en lille, sumpet lavning; her er dens højde 2,0 m, mens den i S er 1,5 m. I S ses 2-3 større sten (randsten?) i højkanten, i N ingen. I topfladen står to tilgroede gamle kratere, formentlig efter fjernede kamre. Det vestlige er ca. 20 x 10 m, det østlige 5 x 5 m. I det vestlige ses en del sten. Bevoksning: 1986: Græs

2004 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-0915
KUAS, Fortidsminder
Langhøj (ant. megalitisk), 1,7 x 67 x 22 m. Randsten i syd. To nedgravninger, ant. efter fjernede kamre.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med græs, lyng, gyvler og fyrretræer. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)