Hegedal

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140103-46

Fredningsnr.
191744

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Langhøj (antagelig megalitisk), 1,7 x 67 x 22 m, orienteret Ø/V. 2-3 randsten i S. I toppen 2 nedgravninger; den vestlige 20 x 10 m, den østlige 5 x 5 m, formentlig efter fjernede kamre. I den vestlige nedgravning en del sten.
Undersøgelsehistorie

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1986 JGB: Revleagtig højning orienteret Ø/V, beliggende ca. 100 m Ø for 1917:16. I N ligger højningen ned mod en lille, sumpet lavning; her er dens højde 2,0 m, mens den i S er 1,5 m. I S ses 2-3 større sten (randsten?) i højkanten, i N ingen. I topfladen står to tilgroede gamle kratere, formentlig efter fjernede kamre. Det vestlige er ca. 20 x 10 m, det østlige 5 x 5 m. I det vestlige ses en del sten. Bevoksning: 1986: Græs

2004 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Langhøj (ant. megalitisk), 1,7 x 67 x 22 m. Randsten i syd. To nedgravninger, ant. efter fjernede kamre.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med græs, lyng, gyvler og fyrretræer. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.


Billeder

Oversigtsfoto set fra SV
Oversigtsfoto set fra SØ
Oversigtsfoto set fra Ø