Ståsten
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
170101-32

Fredningsnr.
30138

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Begivenhed, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Sagnsten, Stå-Sten. Stenen er 6 x 4 m stor og 2,5 m høj; største længde i NØ-SV. Toppen er temmelig vandret i den østlige halvdel med en NØ-SV-orienteret sænkning hen over den. Mod vest afgrænses toppen af en skarp kant. Siderne er nærmest lodrette. Sydsiden har afsprængte partier og revner. 3 mindre sten - den største smal men op til 2 m lang - ligger øst for stenen. De ser ud til at stamme fra samme blok, og skal derfor omfattes af fredningen. Sagn: Stenen er kastet fra Endelave mod Palsgård af en kæmpe, og fordi den ikke nåede sin bestemmelse, hedder den Ståsten. Stenen er kastet af en jætte på Endelave, som ville ødelægge Palsgård, fordi han havde fået afslag af fruen på gården, da han engang bejlede til hende. En jættepige i Fyen har slynget stenen i sit strømpebånd. En jættepige på Endelave var forelsket i jætten på Palsgård, men da hun troede, at han var bleven hende utro, blev hun meget forbitret, løste sit strømpebånd, gjorde en slynge og slyngede deri en stor sten efter jætten. Stenen blev liggende en mil fra Palsgård i Ashavede skov. Der er flere andre, lignende variationer af sagnet. Stenen er kastet af en kæmpe, som kom til Endelave, og derfra kunne han se Rårup Kirke, Det gjorde ham så gal, at han lagde en sten i en slynge og kastede den efter kirken. Men fordi vejen var lang, skulle der sættes kraft på, og derfor gik det ene slyngebånd for tidligt i stykker, og stenen faldt i Palsgård skov. En heks på Fyn kastede stenen i sit strømpebånd efter As Kirke. Stenen er så stor, at to piger engang har reddet sig fra en forfærdelig tyr ved at krybe derop. Stenen vender sig, hver gang den kan lugte nybagt brød. Stenen er kastet af en trold fra de fynske alper efter Kirkeholm Kirke.
Undersøgelsehistorie  (4)
2005 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-0954
KUAS, Fortidsminder
Sagnsten, "Stå-Sten". Flere sagn tilknyttet.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Sten.

Litteraturhenvisninger  (0)