Lille Dalby
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
170404-87

Fredningsnr.
30119

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Sagnsten. Stenen er op til 4,2 m lang, 3 m bred og har en højde af 1,2-2,5 m; største længde i NNV-SSØ og største højde mod vest. Overfladen er meget ujævn. Toppen har sit højeste punkt midt på og skråner herfra mod nord, hvor der er en V-formet fordybning fra top til fod. Stenens øvrige sider er næsten lodrette. Sagn: - En trold smed den fra Stouby mod Hedensted Kirke. - Stenen er kastet af en troldkvinde i hendes strømpebånd. - Der er gravet dybt ned om den, uden at bunden er nået. Beliggenhed: På stærkt skrånende græsningsmark ned imod en bæk.
Undersøgelsehistorie  (3)
2005 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-0956
KUAS, Fortidsminder
Sagnsten. Sagnet siger, at stenen er kastet af en trold.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Sagnsten. I skovstykke ned til bæk.

Litteraturhenvisninger  (0)