Råbakke

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140106-136

Fredningsnr.
1918117

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Langhøj, 1 x 25 x 10 m, orienteret NV/SØ. Tydeligt markeret højfod. Ingen synlige sten.
Undersøgelsehistorie

2005 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Tydelig markeret højfod.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum