Søndervang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Furesø

Sted- og lokalitetsnr.
020216-171

Fredningsnr.
302944

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skåltegn, Oldtid (dateret 5400 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Skålsten. Stenens synlige del er 0,8 x 0,65 x 0,3 m. Der ses mindst 6 skålformede fordybninger, hvoraf den største er 6 cm i diameter og 1,5 cm dyb.
Undersøgelsehistorie  (6)
2005 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: TAK 1279
Kroppedal Museum, Arkæologi
Koordinering af arkæologiske undersøgelser forud for kommende byggesag.

2005 Museal besigtigelse
Journal nr.: TAK 1279
Kroppedal Museum, Arkæologi
I forbindelse med besigtigelse af areal berørt af kommende byggesag erkendtes en sten med skåltegn, som ligger sammen med nogle andre rydningssten i parcellens sydvestlige hjørne tæt ved skellet til tidligere Jonstrup Seminarium. Der er tale om en ca. 0,75 x 0,55 x 40 m stor, finkornet gnejs med ca. 7 mere eller mindre tydelige skålformede fordybninger. Skåltegnene er op til 65 mm i diameter og op til 15 mm dybe, de fleste ret utydelige. Stenen er jordfast, men er sandsynligvis flyttet til sin nuværende plads i forbindelse med dyrkning og rydning af arealet i nyere tid.

2008 Museal rekognoscering
Kroppedal Museum, Arkæologi
Skåltegnssten. Sekundært placeret. Ligger i dynge med andre sten.

2015 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Skålsten med mindst seks skålformede fordybninger. Stenen er en finkornet gnejs, i jordoverfladen 80 cm lang, 65 cm bred og 30 cm høj. Den ligger mindst 10 cm dybt i mulden. Det største af de seks umiddelbart synlige skåltegn er 6 cm i diameter og 1,5 cm dybt. Stenen ligger som den største sten mellem seks andre sten i en rydningsbunke ved sydsiden af en dyrket mark og tæt nord for nordskellet til Jonstrup Seminarium. Kun ca. 1,5 m øst for stenen står en stor og flot, gl. ahorn.

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)