Visgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Herning

Sted- og lokalitetsnr.
180312-85

Fredningsnr.
230554

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ole Rømer 1/4-milesten af granit. Rektangulær med afrundet top. Stenen er 82 cm høj incl. ca. 30 cm sokkel og har en grundflade på 25 x 16 cm. I stenen er indhugget en skålformet fordybning (1/4 mil). Herudover er tilføjet inskriptionen: VIS // GÅRD Stenen er flyttet fra sin oprindelige plads og er opstillet i venstre side af indkørslen til gården Visgård.
Undersøgelsehistorie  (2)
2005 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1023
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)