Visgård

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Midtjylland

Kommune
Herning

Sted- og lokalitetsnr.
180312-85

Fredningsnr.
230554

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Ole Rømer 1/4-milesten af granit. Rektangulær med afrundet top. Stenen er 82 cm høj incl. ca. 30 cm sokkel og har en grundflade på 25 x 16 cm. I stenen er indhugget en skålformet fordybning (1/4 mil). Herudover er tilføjet inskriptionen: VIS // GÅRD Stenen er flyttet fra sin oprindelige plads og er opstillet i venstre side af indkørslen til gården Visgård.
Undersøgelsehistorie

2005 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.