Sønderhaa Plantage
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110112-86

Fredningsnr.
140355

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/9 1901, godsejer H. Lutzhøft, Tandrup. Afmærkn.: MS 1911, stud. Henning Muller. Høj, 16,5 x 4 m. Brud i top mod NØ (4 m i diam. 1,5 m dybt), heri endesten af broncealders gravkiste. Foden for tæt plø- jet, herved blottet en randsten mod SØ. Græs- og lynggroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1912 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høj, 16.5 m. i Tværm., 4 m. h. Foroven i Siden mod NØ et Brud, 3.5 x 2.5 m., 2 d. Heri ses mod NØ en kantstillet, flad Sten, 0.8 m. l., 0.5 h., den østre Endesten af en Bronzealders Gravkiste. Højen i øvrigt velbevaret med smuk, stejl Side. Lynggroet i Hede. MS ved Fod mod N. [se sb. 98].

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 16,5 x 4 m. Brud i top mod NØ (4 m i Diam, 1,5 m dybt), heri Endesten af Bronzealders Gravkiste. Foden for tæt pløjet, herved blottet en Randsten mod SØ. Græs- og lynggroet i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager. Bevokset med spredte træer og buske.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)