Lundeskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040410-3

Fredningsnr.
362345

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Broanlæg (stenkiste og dæmning), der fører Fladholtevej over Snogebækken. Tofags jorddækket stenkiste bestående af tilhuggede firkantede granitkvadre. Stenkisten har to firkantede gennemløb, der måler ca. 90-95 cm i bredden og ca. 85 cm i højden og knap 8 m i længden. Gennemløbene er opbygget af granitkvadre i to skifter, der hviler på et granitfundament. Kvadrene måler op til 80 cm i længden, 40/50 cm i bredden og 30/40 cm i højden. Midterpillen er ca. 80 cm bred. Plankerne, der ligger henover gennemløbene, måler ca. 30 cm i tykkelsen og op til 150/160 cm i længden. De måler omkring 50 cm i bredden. Det samlede broanlæg måler ca. 5,5 m i bredden. Over stenkisten er en dæmning, hvorpå vejen løber. Dæmningens skråninger er beklædt med utildannede marksten i mørtel. Dæmningen er omkring 1,5 m høj og måler ved toppen omkring 6 m, hvoraf 4,1 m udgøres af vejbane og knap 2 m af rabatter. Den moderne vejbelægning og rækværk er ikke omfattet af fredningen.
Undersøgelsehistorie  (2)
2005 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1140
KUAS, Fortidsminder
Stenkiste (bro).

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)