Ejby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020611-178

Fredningsnr.
312582

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Sagnsten, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Sagnsten. Sten af granit, nærmest firkantet og med temmelig flad top. Stenen er ca. 1,5 m høj, og bredden varierer mellem 4 og 4,3 m. Siderne mod øst og sydøst er stejle, mens de øvrige er skrånende. Stenen har mange sprækker og afsprængte partier. I stenens nordlige side ses et rundt borehul, ca. 4 cm dybt. Stenen er forsøgt frigravet og ligger nu i en lille sænkning i græsmark vest for Ejby Å. Sagn: - En troldkvinde skulle stenes til døde. Det lykkedes hende imidlertid at flygte, og man kastede alle de sten, som nu ligger i området, efter hende. Der skulle også ligge en meteorsten. - En trold ville kaste stenene mod Rye Kirke, men de faldt i engen.
Undersøgelsehistorie  (2)
2006 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-0841
KUAS, Fortidsminder
Sagnsten.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)