Store Sten
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050506-48

Fredningsnr.
412918

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Sagnsten, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Sagnsten Stor sten af grå granit med rødlige nuancer, nærmest firkantet, ca. 3,9 x 2,2 m stor og ca. 1,2-3 m høj. Største højde mod sydøst. Siderne mod nord og vest er temmelig flade, mens siden mod sydvest bugter lidt udad og siden mod sydøst noget indad. Sagn: De små børn blev hentet her. Stenen ligger op ad en stejl skråning på et lille, ubenyttet græs- og træbevokset areal på en golfbane.
Undersøgelsehistorie  (2)
2006 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-0776
KUAS, Fortidsminder
Sagnsten. Store Sten.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)