Bolundstenen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020415-77

Fredningsnr.
312745

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Sagnsten, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Sagnsten, Bolundstenen. Stenen er 4,5 x 3 m stor og ca. 2 m høj; største længde i NNØ-SSV. Toppen er spids mod SSV og skråner herfra mod N og Ø. Siderne skråner mod SV og NØ, men er i øvrigt stejle. Stenen har en del skarpe sprækker, og mod N er et stykke ved foden bortsprængt. Stenen ligger i en flad nedgravning. Sagn: Stenen er kastet af en heks fra den anden side af fjorden efter en trold, der hånede hende. Stenen ramte trolden oven i hovedet, så han sank i jorden. Flyttes stenen, vil trolden komme frem igen. En heks fra den anden side af fjorden har kastet stenen efter Ågerup Kirke. Den bærer aftryk af fem fingre. Stenen er kastet efter Fløng Kirke. Stenen er kastet af en kvinde, som har bundet sit hår omkring den, thi der er et mærke af dette. Stenen er kastet af selveste Dronning Margrethe mod Roskilde Domkirke. Stenen er kastet af en trold i Horns herred efter Ågerup Kirke. Han kunne ikke lide, at kirkeklokkerne ringede. Stenen er kastet af en heks på den anden side af fjorden efter Ågerup kirketårn. Men hun manglede en finger på den ene hånd, og derfor kunne hun ikke nå kirken. Man kan på stenen også kun se aftryk af fire fingre.
Undersøgelsehistorie  (2)
2006 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-0844
KUAS, Fortidsminder
Sagnsten med flere forskellige sagn knyttet til sig.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)