Kås Bro
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100301-35

Fredningsnr.
041413

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Bro, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Kås Bro. Stenkistens gennemløb er 1,45 m højt, 1,6 m bredt og 3,5 m langt. Hver facade er 1,7 m høj og 2,8 m bred. Gennemløbets sider består af kløvede kampesten i forskellig størrelse. Overliggerne er granitbjælker. Ovenpå overliggerne ligger 1,3 m jord. Gennemløbet er både ved slug og afgang forlænget 1,3 m med glacis. En privat fællesvej (markvej) fører over broen. Vangen Bæk løber under broen.
Undersøgelsehistorie  (2)
2005 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-1052
KUAS, Fortidsminder
Kås Bro.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Kvaderstensbro/stenkiste beliggende i engstrøg.

Litteraturhenvisninger  (0)