Estvad
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180202-111

Fredningsnr.
190686

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skelsten (offentlig administration), Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Sogneskelsten af sandsten Stenen er raktangulær med pyramideformet top. Højden er 60 cm og grundfladen er 32 x 32 cm. På to af stenens sider er indhugget inskriptioner: Estvad og Sevel
Undersøgelsehistorie  (2)
2006 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-0979
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Indskrift ikke umiddelbart synlig.

Litteraturhenvisninger  (0)