Estvad

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Kommune
Holstebro

Sted- og lokalitetsnr.
180202-111

Fredningsnr.
190686

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Skelsten (offentlig administration), Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Sogneskelsten af sandsten Stenen er raktangulær med pyramideformet top. Højden er 60 cm og grundfladen er 32 x 32 cm. På to af stenens sider er indhugget inskriptioner: Estvad og Sevel
Undersøgelsehistorie

2006 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Indskrift ikke umiddelbart synlig.