Korsør
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040308-84

Fredningsnr.
372143

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Fr.nr. 3721:43 Lilleøskansen Rest af Lilleøskansen fra ca. 1660 – skråningen på ydersiden af nordvestlige bastion og den nordlige kurtine. Fredningens udstrækning fremgår af vedhæftede kort, idet et bælte på 2 m’s bredde på topfladen langs skråningens øverste del og et bælte på 1 m’s bredde langs skråningens fod indgår i det fredede areal.
Undersøgelsehistorie  (3)
2006 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-1231
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2011 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)