Søllerød
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Rudersdal

Sted- og lokalitetsnr.
020310-379

Fredningsnr.
2930203

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1700 - 1799 e.Kr.)

Fredningstekst
Milesten. 2 milesten fra Kong Christian d. 5's tid. Firkantet tilhugget sten, med flad top, 32 x 44 cm ved grunden, 25 x 28 cm i toppen og 130 cm høj. På forsiden, som vender mod Ø, er indhugget følgende: Øverst: En krone, med et kors ovenpå Herunder: C5 2 Stenen hælder mod syd. Opstillet i have. Stenen kan efter aftale med Kulturarvsstyrelsen flyttes til den oprindelige placering ved Kongevejen.
Undersøgelsehistorie  (2)
2006 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2111-0801
KUAS, Fortidsminder
Lokaliteten mgl. data.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Chr. V milepæl

Litteraturhenvisninger  (0)