Hovhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110114-86

Fredningsnr.
150351

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 1503-51, 52, 50, 49. Høj, 16 x 3,4 m. Siden noget afgravet i V, et par flade sænkninger i S. Græs- og lynggroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hovhøi, Siderne afskaarne ved Foden; Toppen urørt. Anselig.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ret velbevaret Høj, 16.5 m. i Tværm., 3.4 m. h. Top urørt. Side mod N. og S. afgravet. Fod mod V. bortpløjet. Græs- og lynggroet i Ager. Fredning ønskelig; nægtedes af Ejeren. - E. 1877: 'Hovhøj', anselig; Top urørt; Sider afskaarne ved Foden.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 16 x 3,4 m. Siden noget afgravet i V, et par flade sænkninger i S. Græs- og lynggroet i ager.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsyn gennemført.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj, der ligger i dyrket mark.

Litteraturhenvisninger  (0)