Stenvaddam
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010406-70

Fredningsnr.
263040

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Dæmning. På skovens areal er dæmningen 130 m lang. Fra Ø-enden og til hvor vandløbet passerer, er der 85 m og her er dæmningen er orienteret Ø – V. Gennemskæringen rækker 5 m. Herfra og videre mod V til skovgærdet er der 40 m, stadig Ø –V, men drejende en anelse mod N.Dæmningen er ca. 6 m bred, men en markant, flad 4 m bred krone, stensat langs S-siden (indersiden). Dæmningen er op til 1,1 m høj, men ved gennemløbet er der dog 2 m til vandspejlet. Dæmningens krone har uden tvivl tjent som vej.Ved skovdiget slår dæmningen et lille knæk, og fortsætter så mod V, dog nu en anelse mod S, på en strækning af ca. 100 m. Dæmningen løber her parallelt med, og tæt på skovdiget, N for dette. Her denne strækning er dæmningen ca. 1 m høj, ca. 8 m bred, men fortsat med en markant flad 4 m bred krone. Langs kornekanden ses hist og her sten, og her står gamle træer. Dæmningens krone har uden tvivl tjent som vej. I gammel skov.
Undersøgelsehistorie  (2)
2004 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Dæmning, ca. 250 m lang.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)