Søndre Daashøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110202-50

Fredningsnr.
12056

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 10/10 1893. Gårdmand Christen Steffensen Diplom Afmærkn.: MS. 1895, lærer M. Yde Høj, "Søndre Dåshøj", 2,50 x 18 m. Lav udgravning i toppen med større (jorddækket) sten. Mod S og SØ ses 6 jorddækkede randsten. - Det bør påtales (ejeren blev ikke truffet), at der netop nu er pløjet for tæt i øst og navnlig i SV, hvor store stykker grønsvær af foden endnu ved besøget i maj 1943 lå væltet ud i ageren.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Søndre Daashøi, 60 Fod Tværmaal, 10 Fod høi. sunken i Toppen, Nordvestsiden afgravet; sex Randstene ere synlige.

1893 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj; flad Udgravning i Toppen, strækkende sig mod Syd lidt nedad Højsiden. Deri den flade Overside af en større, jorddækket Sten synlig. - Omkring sydøstre Højfod er 6 væsentlig jorddækkede Randsten synlige. - Højde 2.50 Met., Tværm: 18 Met. - "Søndre Daashøj." Fredlyst. F. M.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Pløjet for nær i Ø. og SV., ellers uforandret.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2.5 x 18 m, lav Udgravning i Toppen med større (jorddækket) Sten. Mod S og SØ ses 6 jorddækkede Randsten. "Søndre Daashøj". Det bør paatales (Ejeren blev ikke truffet), at der netop nu er pløjet for tæt i Øst og navnlig i SV, hvor store Stykker Grønsvær af Foden endnu ved besøget i Maj 1943 laa væltet ud i Ageren FM 10/10 1893.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)