Sennels
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110208-63

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Højsagn, Nyere tid (dateret 1900 - 1999 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (4)
1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, hele vestre Halvdel overpløjet; østre Halvdel stærkt forgravet og indkørt, Højde 1.25 Met. Det oprindelige Tværmaal ubestemmeligt.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, ca. 2 m bred, Højde ubestemmelig, skraanende mod Sandgrav. Der pløjes mod Sten. Græsklædt i Ager. Højen skal, af Hensyn til Højfolkene, ikke sløjfes i nuværende Ejers Tid.

1972 Museal udgravning
Journal nr.: THY 1007
Museum Thy
Udgravning af tre jordfæstegrave i overpløjet høj - foretaget i 1972. Der er foretaget analyse af noget af knoglematerialet. (begivenhed oprettet i forbindelse med ny byggesag 1/2 2018)

1999 Registrering af knoglemateriale
Journal nr.: 7/72
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Fra dette fundsted forefindes der ubrændt knoglemateriale på Antropologisk Laboratorium. På AL registreret som: Sennels; bronzealder; THY 1007; N1 & N3.

Litteraturhenvisninger  (0)