Marianeshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110210-21

Fredningsnr.
110425

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 8/11 1904, propr. Chr. M. Eyber, St. Skaarupgaard Høj, "Marianeshøj", 3 x 18 m. Velbevaret; græs- og lynggroet i udyrket mark.
Undersøgelsehistorie  (6)
1904 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skaarupgaard. " Marianeshøj", 2,9 x 18 M. Velbevaret; fredlyst.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 18 m, velbevaret. Græs- og lynggroet i udyrket Mark. 8/11 1904.

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Marianeshøj" i V. kant af ager på lille brakareal. ca. 4 m. V for N-S gående grusvej til privat beboelse. Ingen nyere beskadigelser. Velbevaret og uden nævneværdige gl. afgravninger. Bevokset med gederams og græs. Ager (græsmark) N og Ø for højen ca. 3m. fra højfod. S for højen et ca. 25-30 m. stort brakareal.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. men er stærkt tilgroet af buske og træer.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)