Frennemark
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060404-30

Fredningsnr.
523619

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Bautasten, Frennemark A. En bautasten 100 x 50 cm ved grunden, spidser til for oven, 225 cm høj. Bautastenens smalsider er mod vestnordvest-østsydøst.
Undersøgelsehistorie  (6)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Enkelte smukke høie Bautasten [sb.89A-C] sammesteds.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tre høje Bavtastene. [Sb.89A-C].

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stenens højde er 2,25 m.

2016 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 15/03372
KUAS, Fortidsminder
Dokument fra 1870-12-23 med nedenstående fredningsbeskrivelse præciseres i ny tinglysning opdelt på de enkelte anlæg: Ejerlav: Frennemark Tingl.: Dekl. (afskrift) 8.juni 1899, ikke tinglæst. dette er en købekontrakt ml. staten og Svaneke by- råd. (bemærkng fra EDB.registrering). Bautastenplads og hustomt. Bautastenplads samt hustomt fra middelalderen. Ejerlav: Ibsker Tingl.: 23/12 1870, Bornholms Kommandantskab Afmærkn.: MS 1901, lærer J.A. Jørgensen. 3 bautasten (en af disse er 2,8 m høj) samt en stump af en fjerde. 19 m jord til alle sider om hver bautasten samt det mellem disse cirkler liggende areal er medindbefattet i fred- ningen NMI: Tre høje bautastene.

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)