Hundborg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110301-83

Fredningsnr.
130334

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Begravelse, uspec undergruppe, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 15 m. Top og sider ujævne med større og mindre grav- ninger indtil 0,50 m dybe. Lyngklædt.
Undersøgelsehistorie  (9)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 61-62] (a. b. c.) I Sydøsthjørnet Levninger af en i 1850 udgravet Høi, hvori fandtes Stensætninger. Ingen Oldsager. Forsvundne ere 2 andre Høie paa samme Mark; de havde Randstene. Bevoksning: 1982: Græs

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bred Høj, ca. 2 M. h. Hele Overfladen er opfyldt af større og mindre Gravninger, en større, 3/4 M. d. i Vest. Urner menes fundne. E: udgravet ca. 1850. E. anfører, at der paa samme Mark har været endnu 2 Høje, med Randsten. Kan ikke mere findes. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2x15 m. Top og Sider ujævne med større og mindre Gravninger indtil 0,50 m dybe. Lyngklædt.

1944 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beskadiget af Værnemagten.

1944 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 337/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Om Gravning i Højen.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse. En nu fuldstændig tilgroet rende fra SV ind til højmidten er dog dybere 50 cm. Lige nord for højen en lille beplantning af løvtræer og -buske smt helt udgåede nåletræer. Her er placeret et legeskur af gamle brædder m.v. (Skuret kan ikke ses fra vejen p.gr.af bevoksning, og da højen i øvrigt ikke er særlig pæn, er der ikke foretaget videre, bortset fra at ejeren er gjort opmærksom på, at det ikke må være der. Han oplyste, at det lå der, da han overtog stedet. Det bør flyttes i forbindelse med etablering af kommunalt grønt område lige syd for højen). Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)