Fensmark
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050703-51

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Kogegrube, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (3)
2006 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: 2006:133C
Næstved Museum
Se sb 50.

2006 Museal forundersøgelse
Journal nr.: NÆM 2006:133C
Næstved Museum
Prøvegravning i forb.m. byggeri på et 20 ha stort areal ved Lundegård syd for Fensmark. Der fremkom hovedsageligt kogestensgruber som til gengæld sås overalt i terrænet. Store gravede gruber og våde sænkninger fyldt med muld, sten, potteskår, dyreknogler fra ældre jernalder kan sandsynligvis også sættes i forbindelse med grubernes funktion i slutningen af bronzealder og tidlig jernalder. Spor efter egentlig bosættelse var få. To arealer med samlinger af kogegrubeanlæg blev efterfølgende undersøgt ved egentlig udgravning.

2006 Museal udgravning
Journal nr.: NÆM 2006:133C
Næstved Museum
Ved forundersøgelse blev der på en markant bakke påtruffet anlæg, som afstedkom en mindre udvidelse på 325 m2. Her fandtes flere spredte kogestensgruber samt en ca. 12 meter lang række af 4 kogestensgruber forbundet af en grøft, der sammen med gruberne danner en sammenhængende anlægsstruktur. En mulig kremeret grav med brændte benstumper samt keramik fra sen yngre bronzealder ca 500 f.Kr. lå nær rækken. Store kogestensgruber i søgegrøften nord for feltet indeholder dyreben og keramik fra ældre jernalder. Dateringen af rækken af kogestensgruber kan sandsynligvis placeres inden for denne tidshorisont.

Litteraturhenvisninger  (0)