Omgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180408-150

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vandmølle, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (1)
1986 Museal udgravning
Journal nr.: xx
Nationalmuseet, Afdeling for Oldtid og Middelalder
Ved Pølbæk lige op til vikingetidsbebyggelsen Omgård er fundet to padleblade fra hver sin vandmølle. C-14 datering af det ene padleblad tydede på, at den respektive vandmølle er fra vikingetiden. I 1986 blev foretaget en arkæologisk undersøgelse, hvor der bl.a. blev fundet render/sider, der var befæstiget med faskiner. Trædele herfra kunne dendrokronologisk henføres til vikingetiden. På selve stedet, der blev undersøgt, synes dog ikke at have stået en vandmølle. Senere foretagne dendrodateringer af det padleblad, som tidligere var C-14 dateret, henfører også dette til vikingetiden. Litteratur: L.C. Nielsen 1987: Omgård. The Viking Age water-mill Complex. Acta Archeologica vol. 57.

Litteraturhenvisninger  (0)