Østermarie-stenen 5
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060406-228

Fredningsnr.
523526

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Runesten, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr. Umatr. kirkegårdsareal, Østermarie kirke. Østermarie-stenen 5. Grå granitsten. Højde ca. 151 cm, bredde (ved jordoverfladen) ca. 60 cm (ved toppen) ca. 18 cm. Ved runeindskriftsbåndets begyndelse nederst på forsiden er indhugget en trekant. Indskriften lyder i oversættelse: "Øde og Sven og Ødger rejste stenen efter Gunulv ... pog efter moderen Gunild". De fire (5235-24, 25, 26, 27) runesten står i det lille runestensanlæg mellem kirken og den gamle kirkeruin. Ovennævnte mindesmærker må ikke fjernes, flyttes eller æn- dres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (6)
1982 Tinglysning
Journal nr.: F53-1901
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
5: Grå granitsten. Højde ca. 151 cm, bredde (ved jordoverfladen) ca. 60 cm (ved toppen) ca. 18 cm. Ved runeindskriftsbåndets begyndelse nederst på forsiden er indhugget en trekant. Indskriften lyder i oversættelse: "Øde og Sven og Ødgar rejste stenen efter Gunulv ... pog efter moderen Gunild".

1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4594/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Østermariestenen 5: 1,5 x 0,5 x 0,3 m. Slank firesidet sten, opretstående, jordgravet. På den sydvendte side et tredobbelt skriftbånd. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig i samspil med øvrige runesten og kirkeruinen.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
”Øde og Sven og Ødger rejste stenen efter Gunulv … og efter moderen Gunild.” Dateres sen vikingetid/tidlig middelader, typen olddansk. Højde 151, bredde 25 cm. Omtalt 1877, henlagt under terræn. I dag rejst i et større runestensanlæg. Bevaringstilstand: Jævn Restaureret 2016.

2021 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)